วิสัยทัศน์และ ค่านิยม

STS Jewels

รวมแนวตั้ง ของเรา ช่วย ให้เราสามารถ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง ให้กับลูกค้า ในราคาที่ มีประสิทธิภาพสูง - ปรัชญาที่ว่า จะสะท้อนให้เห็น ได้อย่างชัดเจนใน วิสัยทัศน์ ของเรา & ค่า

วัตถุประสงค์

ส่งมอบความสุข

วิสัยทัศน์

ที่จะเป็น บริษัท จิวเวล ที่ต้องการมากที่สุด ทั่วโลกสำหรับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

MISSION

สร้าง การเรียนรู้ องค์การ กับคน คุณภาพสูง เสนอ ราคาต่ำ ผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพสูง ความสุขของลูกค้า ของเราทุกวัน

ค่านิยมหลัก

การทำงานเป็นทีม
ความสุจริต
ความมุ่งมั่น
ความชอบ
ทัศนคติเชิงบวก