ในฐานะที่เป็น ส่วนหนึ่งของการ ร่วมทุน ทั้งสอง บริษัท ไทย ไทเกอร์ แร่ จำกัด และ เสือ Resources Ltd ได้รับการ จัดตั้งขึ้น เพื่อความคืบหน้า ...........อ่านเพิ่มเติม